Home
bagrujeme
Výkopy
bagrujeme
Foto
bagrujeme
ČOV
bagrujeme
Cenník
bagrujeme
Kontakt
bagrujeme
 
 
bagrujeme

Pásový sklápač

aktuality

Presné zameranie výkopu

aktuality
bagrujeme bagrujeme

bagrujeme Zemné práce

Zemné a výkopové práce realizujeme modernými a výkonnými minibagrami svetových značiek. Ich hlavnou prednosťou je, a týmto sa odlišujú od väčších strojov, že na stavbe dokážu vykonávať práce od začiatku stavby až po jej ukončenie a následné finálne úpravy terénu v čase, keď sa tam už väčšie stroje nedostanú

vykopybagrujeme

bagrujeme
bagrujeme
bagrujeme

Bratislava, Záhorie 0948 029 253
Pezinok 0948 029 253
odtahovka