Home
bagrujeme
Výkopy
bagrujeme
Foto
bagrujeme
ČOV
bagrujeme
Cenník
bagrujeme
Kontakt
bagrujeme
 
 
vykopy
Zemné a výkopové práce realizujeme modernými a výkonnými minibagrami svetových značiek. Ich hlavnou prednosťou je, a týmto sa odlišujú od väčších strojov, že na stavbe dokážu vykonávať práce od začiatku stavby až po jej ukončenie a následné finálne úpravy terénu v čase, keď sa tam už väčšie stroje nedostanú.

To znamená, že od prípravy staveniska, cez výkopy základov, neskoršie výkopy IS a žúmp, čističiek aj v čase, keď sa už na stavbu pre zhoršený prístup a manipulačný priestor väčšie stroje nevedia dostať. Vo väčšine prípadov sa po ukončení stavebných prác stroje na stavbu vracajú, aby stavebníkom pomohli pri konečnej úprave pozemkov, kopanie vsakovacích jám, vykopania bazénov, svahovanie terénu, závlah a podobne.

Výkopy minibagrami sú prevažne robené s veľkou presnosťou bez nutnosti väčších ručných úprav alebo veľkého debnenia pred betonážou. Ich nízka hmotnosť a gumené pásy zasa zabraňujú porušeniu už hotového podkladu ako je trávnik, dlažba a pod. pri presúvaní sa k miestu práce. Osobitnou kapitolou je odkopávanie základov domov pri ich neskoršom izolovaní. Minibager je konštrukčne navrhnutý tak, aby sa vedel postaviť tesne k domu a následne kopať súbežne popri základoch.
Technické údaje: hmotnosť 1650 až 1700 kg
šírka 99 až 130 cm
svahová dostupnosť okolo 40 stupňov
šírka lyžíc 20, 40, 60, a 100 cm
hĺbka výkopu 220 cm
hydraulické kladivo
odtahovka